ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ගැටළු

 සීරීම          

  සීරීම

නිවැරදිව මතුපිට සැකසීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

ටයිල් කරන ලද මතුපිට සඳහා කදිම නිමාවක් ලබාදීම සඳහා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ වැලි සහ සිමෙන්ති වලින් සකසා ඇත.

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

පිඟන් මැටි

ගොඩනැගිලි වල අභ්‍යන්තරයේ සෙරමික් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියන් සඳහා විවිධ විසඳුම් අප සතුව ඇත.

සෙරමික් ටයිල් සවි කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සකසා ඇති අතර වැඩිදියුණු කරන ලද මෘදු බව නිසා සිහින් මතුපිටක් ලබා ගත හැකිය.

ආකලන

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ඇතුලත

 පෝසිලේන්

ගොඩනැගිලි වල අභ්‍යන්තරයේ පෝසිලේන් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය ටයිල් බන්ධක

පොලිමර් අන්තර්ගතය, කල්පවතින හා ශක්තිමත් මතුපිටක් ලබාදේ. බිත්ති සහ බිම් මත ටයිල් ඇලවීම සඳහා තුනී ඇතිරිල්ලක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

 පිඟන් මැටි

ගොඩනැගිලි වල පිටත පෝසිලේන් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ටයිල් බන්ධක

පහසුවෙන් ජළය උරාගන්නා ටයිල්, බිත්ති සහ පොළොවමත ඇලවීමට නිර්දේශිතයි. ටයිල් හා මතුපිට අතර ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇති කරයි.

 පිටත

 පෝසිලේන්

ප්‍රමාණයෙන් විශාල පෝසිලේන් ටයිල් සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍යය ඉහළ ශ්‍රේණියේ ටයිල් මැලියම්.

ප්‍රමාණය 2 × 2 ට වඩා වැඩි සහ තෙතමනය හා පැල්ලම් වලට ඔරොත්තු දෙන පෝසිලේන් ටයිල් ඇලවීම සඳහා නිර්දේශිතය.

  පෝසිලේන්

ප්‍රමාණයෙන් විශාල ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමක් අවශ්‍ය

අපගේ උසස් තත්ත්වයේ රසායනික මැලියම් ගොඩනැගිලිවල බාහිරයේ සහ අභ්‍යන්තරයේ, ප්‍රමාණයෙන් විශාල බිම් හා බිත්ති ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

 විශාල ආකෘති ටයිල්

 විශේෂ ප්‍රදේශ

විශේෂ ප්‍රදේශ

ඔබගේ ගොඩනැගිල්ලේ සුවිශේෂි ස්ථාන වලට අද්විතීය නිමාවක් එක් කරන්න.

 • ලී මත
 • යකඩ
 • වීදුරු
 • පැන්ට්‍රි ටොප්
 • කම්පන ප්‍රදේශ
 • වතුර යට

බිත්ති සහ බිම් මතු පිට මොසෙයික් නිමාවක් ලබා ගැනීම සඳහා තත්වයෙන් උසස් සුදු ටයිල් මැලියම් භාවිතා කරන්න.

 දියර බදාම

ටයිල් පරතරයන් අතර ඇති හිඩැස් පිරවීම සඳහා විවිධ වර්ණ වලින් ලබා ගත හැකිය.

සියලුම ගණයේ ටයිල් වර්ග වල ඇතිරිලි අතර ඇති හිඩැස් පිරවීම සඳහා සිමෙන්ති හා ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ අමු ද්‍රව්‍යය වලින් සාදන ලද ග්‍රවුට්.

 දියර බදාම කාවැද්දීම

 දියර බදාම මිශ්‍රණය

ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත, භාවිතා කිරීමට සූදානම් දියරමය ග්‍රවුට් මිශ්‍රණය

සිමෙන්ති වලින් නිෂ්පාදිත සාමාන්‍ය ග්‍රවුට් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමකි. ජලය වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. 

 ස්පේසස්

ටයිල් ස්ථාපන ක්‍රියාවලියේදී ටයිල් අතර සමමිතික හිඩැස් පවත්වා ගැනීමට භාවිතා කළ හැක.

ටයිල් අතර ග්‍රවුට් යෙදීමේදී වඩාත් ඉහළ නිමාවක් ලබාදෙයි

 ටයිල් මට්ටම් කිරීමේ ක්ලිප්

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ දී මට්ටම් කිරීමේ ක්ලිප් භාවිතා කරමින් ඵලදායිතාව වැඩි කරගන්න.

ඉලිප්පීම් රහිත සමතලා මතු පිටක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

 මෙවලම්

 ටයිල් මට්ටම් කුට්ටි

සියලු වර්ග වල පෝසිලේන්, සෙරමික් ටයිල් ස්ථානගත කිරීම සඳහා දළ මට්ටම් කිරීමේ පද්ධති.

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඒකාකාරී නිමාවක් ලබාදෙයි

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ටයිල් කැපීමේ රෝද

ටයිල් කිරීමේ වෘත්තිකයන් සඳහා අවශ්‍ය දළ කැපීමේ තල

විවිධ වර්ගයේ හා ප්‍රමාණයේ ටයිල් කැපීම පහසු කරයි

 පිරිසිදු කිරීම 

 ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව පිරිසිදු කරන්නන් 

ටයිල් සවිකළ පසු කදිම නිමාවක් ලබාගන්න.

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමෙන් හා ග්‍රවුට් කිරීමෙන් පසු නැවුම් හා පිරිසිදු මතු පිටක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

 සීරීම

  සීරීම

නිවැරදිව මතුපිට සැකසීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

ටයිල් කරන ලද මතුපිට සඳහා කදිම නිමාවක් ලබාදීම සඳහා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ වැලි සහ සිමෙන්ති වලින් සකසා ඇත.

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ඇතුලත

 පිඟන් මැටි

ගොඩනැගිලිවල අභ්‍යන්තරයේ සෙරමික් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියන් සඳහා විවිධ විසඳුම් අප සතුව ඇත..

සෙරමික් ටයිල් සවි කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සකසා ඇති අතර වැඩිදියුණු කරන ලද මෘදු බව නිසා සිහින් මතුපිටක් ලබා ගත හැකිය.

ආකලන

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 පෝසිලේන්

ගොඩනැගිලි වල අභ්‍යන්තරයේ පෝසිලේන් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය ටයිල් බන්ධක

පොලිමර් අන්තර්ගතය, කල්පවතින හා ශක්තිමත් මතුපිටක් ලබාදේ. බිත්ති සහ බිම් මත ටයිල් ඇලවීම සඳහා තුනී ඇතිරිල්ලක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

 පිටත

 පිඟන් මැටි

ගොඩනැගිලි වල පිටත පෝසිලේන් ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ටයිල් බන්ධක

පහසුවෙන් ජළය උරාගන්නා ටයිල්, බිත්ති සහ පොළොවමත ඇලවීමට නිර්දේශිතයි. ටයිල් හා මතුපිට අතර ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇති කරයි.

ප්‍රමාණයෙන් විශාල පෝසිලේන් ටයිල් සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍යය ඉහළ ශ්‍රේණියේ ටයිල් මැලියම්.

ප්‍රමාණය 2 × 2 ට වඩා වැඩි සහ තෙතමනය හා පැල්ලම් වලට ඔරොත්තු දෙන පෝසිලේන් ටයිල් ඇලවීම සඳහා නිර්දේශිතය.

 විශාල ආකෘති ටයිල්

 පෝසිලේන්

ප්‍රමාණයෙන් විශාල ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමක් අවශ්‍ය

අපගේ උසස් තත්ත්වයේ රසායනික මැලියම් ගොඩනැගිලිවල බාහිරයේ සහ අභ්‍යන්තරයේ, ප්‍රමාණයෙන් විශාල බිම් හා බිත්ති ටයිල් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

විශේෂ ප්‍රදේශ

 විශේෂ ප්‍රදේශ

ඔබගේ ගොඩනැගිල්ලේ සුවිශේෂි ස්ථාන වලට අද්විතීය නිමාවක් එක් කරන්න.

 • ලී මත
 • යකඩ
 • වීදුරු
 • පැන්ට්‍රි ටොප්
 • කම්පන ප්‍රදේශ
 • වතුර යට

බිත්ති සහ බිම් මතු පිට මොසෙයික් නිමාවක් ලබා ගැනීම සඳහා තත්වයෙන් උසස් සුදු ටයිල් මැලියම් භාවිතා කරන්න.

 දියර බදාම කාවැද්දීම

 දියර බදාම

ටයිල් පරතරයන් අතර ඇති හිඩැස් පිරවීම සඳහා විවිධ වර්ණ වලින් ලබා ගත හැකිය.

සියලුම ගණයේ ටයිල් වර්ග වල ඇතිරිලි අතර ඇති හිඩැස් පිරවීම සඳහා සිමෙන්ති හා ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ අමු ද්‍රව්‍යය වලින් සාදන ලද ග්‍රවුට්.

 දියර බදාම මිශ්‍රණය

ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත, භාවිතා කිරීමට සූදානම් දියරමය ග්‍රවුට් මිශ්‍රණය

සිමෙන්ති වලින් නිෂ්පාදිත සාමාන්‍ය ග්‍රවුට් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමකි. ජලය වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. 

 මෙවලම්

 ස්පේසස්

ටයිල් ස්ථාපන ක්‍රියාවලියේදී ටයිල් අතර සමමිතික හිඩැස් පවත්වා ගැනීමට භාවිතා කළ හැක.

ටයිල් අතර ග්‍රවුට් යෙදීමේදී වඩාත් ඉහළ නිමාවක් ලබාදෙයි

 ටයිල් මට්ටම් කිරීමේ ක්ලිප්

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ දී මට්ටම් කිරීමේ ක්ලිප් භාවිතා කරමින් ඵලදායිතාව වැඩි කරගන්න.

ඉලිප්පීම් රහිත සමතලා මතු පිටක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

 ටයිල් මට්ටම් කුට්ටි

සියලු වර්ග වල පෝසිලේන්, සෙරමික් ටයිල් ස්ථානගත කිරීම සඳහා දළ මට්ටම් කිරීමේ පද්ධති.

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඒකාකාරී නිමාවක් ලබාදෙයි

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ටයිල් කැපීමේ රෝද

ටයිල් කිරීමේ වෘත්තිකයන් සඳහා අවශ්‍ය දළ කැපීමේ තල

විවිධ වර්ගයේ හා ප්‍රමාණයේ ටයිල් කැපීම පහසු කරයි

 පිරිසිදු කිරීම 

 ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව පිරිසිදු කරන්නන් 

ටයිල් සවිකළ පසු කදිම නිමාවක් ලබාගන්න.

ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමෙන් හා ග්‍රවුට් කිරීමෙන් පසු නැවුම් හා පිරිසිදු මතු පිටක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.