අපේ ව්‍යාපෘති

අප බොහෝ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍යය සියළු පහසුකම් සපයා දී තිබෙන අතර ඉදිරියේදීත් ලබා දීමට කැප වී සිටිමු.  

අපගේ ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුව තුලින්, අප විසින් සපයන ලද සේවා හා නිපුණත්වය පිළිබිඹු වේ. අපගේ වෘත්තීයමය නිපුණත්වය සහ විශේෂ තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ නොමද සහය සමඟ සාර්ථක ව්‍යාපෘති රාශියක් නිම කර ඇත්තෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය සියළු පහසුකම් හා රසායනික විසඳුම් සපයන සමාගමක් ලෙස, අපගේ සාර්ථක ව්‍යාපෘති මාලාවන්, විශිෂ්ට නිෂ්පාදන හා සේවා ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව අපි සෑහීමකට පත්වෙමු.

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.