ටයිල් ප්ලස් රෙගියුලර්

වර්ගීකරණය : ,

විස්තරය

වාරික ශ්‍රේණියේ ටයිල් මෝටාර්

ස්ථාපනය නොකළ සෙරමික් උළු සවි කිරීම සඳහා විශේෂෙයන් සකස් කරන ලද උළු මෝටාර්.

  • Possible to apply even
  • ටයිල් සහ උපස්ථරය අතර විශිෂ්ට බන්ධනයක් ඇති කරන්න.
  • ඉහළ මෘදු බව නිසා පරිශීලකයාට උපරිම මැලියම් ව්‍යාප්තිය පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.
  • අවම මැලියම් .ණකම සහිත තවත් උළු ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තුනී සැකසූ ටයිල් මෝටාර්.

Suitable substrate

Concrete (cured at least 28 days)masonry blocks, bricks, cement mortar beds, leveling screeds and waterproofing membrane.

Surface preparation

All substrates should be structurally sound, stable, clean and free of any substance or condition that may reduce or prevent proper adhesion.

Mixing

Choose all appropriate safety equipment before use

  • Into a clean mixing container, pour about 6-7 of clean potable water
  • Gradually add 25kg of TILE PLUS REGULAR powder while slowly mix
  • Use a low-speed mixing drill(about 300 rpm), with an angled cross-blade mixer or double box mixer. Mix thoroughly until mixture becomes a smooth, homogenous, lump-free paste. Avoid prolonged mixing.
  • Let mixture stand(“slake”) for 10 minutes.
  • Remix and start

සමාලෝචන

තවම සමාලෝචන නොමැත.

“Tile Plus Regular” සමාලෝචනය කළ පළමු පුද්ගලයා වන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.