අපි ගැන

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම හා සුවිශේෂී ටයිල් සවි කිරීමේ නිෂ්පාදන සොයාගැනීමට වඩාත්ම විශ්වාසදායක ස්ථානය

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වන අප, ටයිල් සවි කිරීමේ නිෂ්පාදන වන ටයිල් මැලියම්, ග්‍රවුට් ඇතුළුව සම්පූර්ණ ටයිල් ස්ථාපනය කිරීමේ ද්‍රව්‍ය බෙදාහරින්නන්ය. ගොඩනැඟිලි කර්මාන්තයට අවශ්‍යය ඉහළ මට්ටමේ ටයිල් සවිකිරීමේ රසායනික ද්‍රව්‍යයන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අපි අති නවීන තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන අතරම ඔවුන්ගේ අවශ්‍යයතා සපුරා ලීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍යය නිෂ්පාදනය කර සපයන්නෙමු. නවීන තාක්ෂණය සහ ප්‍රමිතීන් උපයෝගී කරගැනීමෙන්, ඉදි කිරීම් ක්ෂේත්රයේ නියැළෙන්නන්ට උපකාර කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු හා පුළුල් ටයිල් සවි කිරීමේ බන්ධනකාරක බෙදා හැරීමට අපි සහතිකවෙමු. අපගේ පුළුල් දැනුම, අත්දැකීම් සහ අද්විතීය සංකල්ප භාවිතා කර වෙළඳපල ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි උසස් තත්වයේ හා පරිසරහිතකාමී නිෂ්පාදන ලබා දෙන්නෙමු. මෙමඟින් අපට විශ්වාසනීය සැපයුමක් ලබාදිය හැක.

 අපේ දැක්ම

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා සම්පූර්ණ රසායනික විසඳුම් නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා එම ක්ෂේත්‍රයේ අංක එකේ වෙළඳපොළ හිමිකරුවන් වීම.

 අපේ මෙහෙවර

සෑමවිටම පරිසරහිතකාමී හා ප්‍රමිතියෙන් උසස් ටයිල් සවි කිරීමේ නිෂ්පාදන ලබාදීම.

 විශ්වාසදායී වෙළඳ නාම සහ සහතික

අපගේ ටයිල් ග්‍රවුට් සහ මැලියම් සුවිශේෂී ගුණාත්මක භාවයක් සහ ඉහළ වෙළඳ නාමයක් උසුළයි. අප විසින් ලබාගෙන ඇති තත්ත්ව සහතිකයන්, වෙළඳපොළට නිකුත් කරන අපගේ නිෂ්පාදන සහ වෙළඳ නාමවල ගුණාත්මක භාවය සහතික කරයි.

අප ISO 9001: 2015 සහතික කළ සමාගමක් ලෙස ප්‍රතිතනය ලබා ඇත. අපගේ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියේ සාරධර්ම මඟින්, 

ගනු දෙනු කරුවන්ට කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව භාවිතා කළ හැකි හොඳම තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍යයන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින්නෙමු.

 නිෂ්පාදන පෙළ

අපගේ නිෂ්පාදන පරාසය, සීල්න්ට්, මිශ්‍රණ, ග්‍රවුට් හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා අවශ්‍ය වන විසඳුම් ඇතුළුව සියලු වර්ග වල ටයිල් සවිකිරීමේ ද්‍රව්‍යන් ආවරණය කරයි. ටයිල් සමතලා කිරීම, සවි කිරීම, තෙතමනය වැළැක්වීම හා ග්‍රවුට් කිරීම සඳහා අවශය සෑම නිෂ්පාදනයක්ම අපවෙතින් ලබා ගත හැක. ඒවා ලාභදායී මිල පරාසයක් හා විශ්වාසය තැබිය හැකි හොඳම නිෂ්පාදන වේ.

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.